Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo đấu thầu nhập khẩu gạo của IndonesiaHiệp hội Lương thực thực Việt Nam đã có văn bản số 04/CV/HHLTVN ngày 18/01/2018 về việc thông báo đấu thầu nhập khẩu gạo của Indonesia. Số lượng nhập là 500.000 tấn theo hình thức G2P. Cục Chế biến và Phát triển thị trường Nông sản trân trọng thông báo để các thương nhân xuất khẩu gạo biết và thực hiện