Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức lễ trao kỷ niệm chương cho Ông Francisco Pichon, Giám đốc quốc gia......

Ngày 07/11/2022, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức lễ trao kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Nông nghiệp và Phát triển nông thôn" cho Ông Francisco Pichon, Giám đốc quốc gia Quỹ quốc tế Phát triển nông nghiệp của Liên hợp quốc (IFAD) tại Việt Nam.


Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp trao kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Nông nghiệp và Phát triển nông thôn" cho Ông Francisco Pichon, Giám đốc quốc gia Quỹ quốc tế Phát triển nông nghiệp của Liên hợp quốc tại Việt Nam

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp thay mặt Bộ Nông nghiệp và PTNT bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến ông Francisco Pichon vì những đóng góp đầy ý nghĩa và sự hợp tác chặt chẽ của ông đối với ngành Nông nghiệp và PTNT Việt Nam trong nhiệm kỳ công tác của ông tại Việt Nam.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp trao kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Nông nghiệp và Phát triển nông thôn" cho Ông Francisco Pichon,

Giám đốc quốc gia Quỹ quốc tế Phát triển nông nghiệp của Liên hợp quốc tại Việt Nam (Ảnh: A. Tuấn)

Trong quá trình công tác tại Việt Nam, Ông Francisco Pichon đã đóng góp rất tích cực cho ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn. Ông đã huy động nguồn lực từ IFAD, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và PTNT và các tổ chức quốc tế khác để đóng góp phát triển nông nghiệp và nông thôn ở các địa phương và xây dựng các chiến lược và chính sách ở cấp vùng và quốc gia và đặc biệt hỗ trợ phát triển nông nghiệp nông thôn Việt Nam.

Ông cũng tích cực cùng Bộ tham gia tổ chức thành công các diễn đàn cấp vùng và cấp quốc gia chuẩn bị cho Việt Nam tham dự Hội nghị Thượng đỉnh của Liên hợp quốc 2021 về Hệ thống lương thực thực phẩm, xây dựng chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn giai đoạn 2021 - 2030, xây dựng Luật sửa đổi về Hợp tác xã, xây dựng và ký kết dự án Hỗ trợ chuyển đổi  nông nghiệp thông minh (CSAT, USD 80 triệu) cho Bến Tre và Trà Vinh, thiết kế dự án Giảm thiểu phát thải cacbon thông qua phát triển chuỗi giá trị tại 5 tỉnh Tây Nguyên (RECAF, 2023-2028), tham gia đóng góp hỗ trợ Bộ Nông nghiệp và PTNT và Chính phủ Việt Nam tổ chức các cuộc đối thoại quốc gia về hệ thống lương thực thực phẩm.

Các đại biểu tại lễ trao kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Nông nghiệp và Phát triển nông thôn" cho Ông Francisco Pichon, Giám đốc quốc gia Quỹ quốc tế Phát triển nông nghiệp của Liên hợp quốc tại Việt Nam (Ảnh: A. Tuấn)

Phát biểu tại buổi lễ, Ông Francisco Pichon, cho biết ông rất xúc động và vinh dự khi được nhận kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Nông nghiệp và Phát triển nông thôn", buỏi lễ trao tặng kỷ niệm chương sẽ là 1 sự kiện không thể quên trong nhiệm kỳ công tác của ông tại Việt Nam. Ông cũng chia sẻ “Cho dù nhiệm kỳ công tác của Việt Nam của ông đã kết thúc nhưng ông sẽ tiếp tục dành sự quan tâm, ủng hộ với Việt Nam nói chung và ngành nông nghiệp của Việt Nam nói riêng khi đảm nhiệm công việc mới của Liên hiệp quốc”.

 

ICD