Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh bạ điện thoại

Danh bạ điện thoạiTT

Họ và tên

Chức vụ/Chức danh

Số Phòng làm việc

Điện thoại

Email

Cơ quan

Di động

I

LÃNH ĐẠO VỤ

 

 

 

 

 

1

Nguyễn Đỗ Anh Tuấn

Vụ trưởng

112

3843 7520

091.2366637

tuannda.htqt@mard.gov.vn

2

Vũ Thanh Liêm

Phó Vụ trưởng

 

102

 

0913580034

liemvt.htqt@mard.gov.vn

3

Phạm Quang Huy

Phó Vụ trưởng

 

 

 

 

quanghuy.htqt@mard.gov.vn

4

Tô Việt Châu

Phó Vụ trưởng

 

 

 

 

chautv.htqt@mard.gov.vn

5

Phạm Ngọc Mậu

Phó Vụ trưởng

104

 

091 350 5727

maupn.htqt@mard.gov.vn

 6

Nguyễn Hà Huế

Phó Vụ trưởng

113

3845 9670

091 352 0818

huenh.htqt@mard.gov.vn

II

PHÒNG ĐƯQT VÀ TỔNG HỢP

 

 

 

 

1

Nguyễn Thị Nguyệt Minh

Chuyên viên

113

 

3845 9670

094 529 2188

minhntn.htqt@mard.gov.vn

2

Đoàn Thị Thu Cúc

Chuyên viên

 

 

 

cucdtt.htqt@mard.gov.vn

3

Vũ Hồng Anh

Phó Trưởng phòng

 

114

0804 4407

090 455 2755

honganh.htqt@mard.gov.vn

III

PHÒNG HỢP TÁC SONG PHƯƠNG

 

 

 

 

1

Lê Thành Văn

Chuyên viên

104 3843 6812

091 209 4125

vanlv.htqt@mard.gov.vn

2

Cấn Văn Toàn

Chuyên viên

091 251 2220

toancv.htqt@mard.gov.vn

3

Trần Diễm Lan

Phó Trưởng phòng

105B

3734 7832

091 606 7626

lantd.htqt@mard.gov.vn

4

Nguyễn Thu Hằng

Chuyên viên chính

3843 7450

091 277 0708

hangnt.htqt@mard.gov.vn

5

Cao Hoàng Ngọc Tú

Chuyên viên

094 782 1898

tuchn.htqt@mard.gov.vn

6

Nguyễn Thị Phương Thanh

Chuyên viên

090 633 8181

thanhnp.htqt@mard.gov.vn

7

Trần Thế Công

Phó Trưởng phòng

111

3845 9672

093 366 8685

congtt.htqt@mard.gov.vn

8

Đặng Quang Huy

Chuyên viên chính

105A

3734 7084

090 939 1974

huydq.htqt@mard.gov.vn

         

IV

PHÒNG HỢP TÁC ĐA PHƯƠNG

 

 

 

 

1

Nguyễn Thanh Đàm

Trưởng phòng

102

3733 2205

094 237 2486

damnt.htqt@mard.gov.vn

2

Lê Minh Tuấn

Chuyên viên

 

098 162 6888

tuanlm.htqt@mard.gov.vn

3

Bùi Mỹ Bình

Phó Trưởng phòng

114

 

098 909 6252

binhbm.htqt@mard.gov.vn

4

Vũ Thanh Hà

Chuyên viên

109 3734 7086

0983 383 848

havt.htqt@mard.gov.vn

5

Vũ Thị Phượng

Chuyên viên chính

090 424 0783

vuphuong.htqt@mard.gov.vn

V

PHÒNG HỘI NHẬP ĐẦU TƯ

 

 

 

 

1

Phạm Thị Hồng Hạnh

Trưởng phòng

103

3843 7674

091 354 2296

hhanh.htqt@mard.gov.vn

2

Ngô Duy Hải

Chuyên viên

3843 7450

 

091 265 8688

haind.htqt@mard.gov.vn

3

Nguyễn Thị Hà Phương

Chuyên viên

0988167789

phuongnth.htqt@mard.gov.vn

3

Đinh Thị Thanh Huyền

Phó Trưởng phòng

101

3734 7082

097 915 3479

huyendtt.htqt@mard.gov.vn

4

Nguyễn Thuỳ Linh

Chuyên viên

096 217 0353

linhnt.htqt@mard.gov.vn

5

Đinh Phạm Hiền

Chuyên viên

 

097 252 8584

hiendp.htqt@mard.gov.vn

6

Võ Thị Quỳnh Nga

 Chuyên viên

3734 7081

097 269 2268

ngavq.htqt@mard.gov.vn